List of Members

Dear Members!

The Election to the EC of INDAPRYAL had been held up due to unavoidable technical reason. The process to the same is now being started. The following is the list of members/voters of INDAPRYAL. Request for any addition/deletion/objection may be sent/mailed to INDAPRYAL at indapryal@gmail.com by 28th of February 2017.

 

INDAPRYAL Members Final List as on 04.04.2017

1.      A. Basu
2.      A.R. Raju
3.      Abhai Maurya
4.      Ajoy Kumar Karnati
5.      Anagha Bhat Behere
6.      Archana Saxena
7.      Aruna Mukhejee
8.      Arunim Bandyopadhya
9.      Ashutosh Anand
10.  C.N. Chakravarti
11.  C.V. James
12.  Chandan Suman
13.  Charanjit Singh
14.  Charumati Ramdas
15.  Chetan Thakar
16.  D P Muneswar
17.  Debal Dasgupta
18.  Deepika Vashist
19.  Govind K Nair
20.  H. C. Pande
21.  H. Vijra
22.  Irfan Fazili
23.  J. P. Dimri
24.  K. Dhingra
25.  K. P. S. Unny
26.  Kalpana Khosla
27.  Kalpana Sai Sundaram
28.  Kandarpa Das
29.  Kiran Singh Verma
30.  Kunwar Kant
31.  Lalima Singh
32.  Laxmi S. Mikaelyan
33.  Madhav Murumkar
34.  Madhavi Bhattacharya
35.  Manidipa Baul
36.  Manu Mittal
37.  Manuradha Chaudhary
38.  Megha Pansare
39.  Meenu Bhatnagar
40.  Meeta Narain
41.  Mehranjali Bade
42.  Mohan Kumar
43.  Monika Pandey
44.  Monika Sharma
45.  N. K. Buwa
46.  N. Suryanarayan
47.  Nagendra Srinivas
48.  Narendran V.
49.  Nasar Shakeel Roomi
50.  Neerja Jaiswal
51.  Pankaj Malviya
52.  Phool Chand Singh
53.  Pradeep Kumar
54.  Preeti D. Das
55.  Prem Sagar Sharma
56.  Pushp Ranjan
57.  R.  Kumar
58.  R. Bagga
59.  R. Malhotra
60.  R. N. Menon
61.  Radha Mohan Meena
62.  Ramdas Akela
63.  Ranjana Banerjee
64.  Ranjana Saxena
65.  Rashmi Doraiswamy
66.  Ravinder Nagpal
67.  Ravinder Singh
68.  Richa Sawant
69.  Rita Swami
70.  Ritoo M Jerath
71.  S.C. Mittal
72.  Sabiruddin
73.  Sabra Habib
74.  Sankar Basu
75.  Satyabhan Singh Rajput
76.  Shivaji Bhaskar
77.  Shobha Gaekwad
78.  Shraddha Pal
79.  Shraddha Singh
80.  Shree Kumari
81.  Shyama Joshi
82.  Sonu Saini
83.  Soumendu Dutta
84.  Sudeep Singh
85.  Sumana Jha
86.  T.K. Gajanan
87.  Uday Raj Singh
88.  Uma Parihar
89.  V. Janani
90.  Varyam Singh
91.  Vinay Kumar Ambedkar
92.  Vinay Totawar
93.  Vinodanad Tiwari
94.  Vipin Mathur
95.  Y. C. Bhatnagar
96.  Yadnavalkaya
97.  Yogendra Kumar
 

Recently added names on request by the concerned members

98.  Anju Rani
99.  Fahmina Naaz
100. Indu Shekhar
101. Kaushal Kishore
102. Kavita Thapliyal
103. Nayan Tara
104. Neeraj Dhankhar
105. Rajkumar Yadav
106. Sajal Dey
107. Shiv Kumar
108. Suhail Akhtar
109. Suman Beniwal
110.   Sushant Saini